Gecertificeerde Keuring

Veilige machines, voor uzelf én voor uw personeel.

Machines periodiek laten keuren door een deskundig bedrijf is verplicht voor ZZP-/bedrijven in de Landbouw, Golfindustrie, bosbouw, Tuinonderhoud en aannemerij.

Bij het jaarlijks keuren van de machines kunt u eenvoudig besparen op de kosten van onderhoud en reparatie. Want kleine gebreken worden snel vastgesteld en noodzakelijk onderhoud direct uitgevoerd. Dat verhoogt de duurzaamheid en als vanzelfsprekend ook de veiligheid van uw machines. Na afloop van de keuring(en) krijgt u een origineel keuringsrapport met de bevindingen van de keuring(en). Wij slaan tevens een copierapport op.

Uw voordeel
Wanneer u uw materieel laat keuren door ons als een gecertificeerd Keuringsbedrijf biedt dit u de volgende voordelen:

  • aantoonbare deskundigheid; – vertrouwen van de arbeidsinspectie;
  • onafhankelijkheid van de keuring;
  • duidelijke afspraken;
  • aantoonbaar gedragen verantwoordelijkheid bij ongevallen;
  • directe signalering van gevaarlijke situaties;
  • duidelijke rapportage.


Voor vrijblijvend kostenindicatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer: 0492 – 464162