Cursus & Trainingen

Door het gehele seizoen zullen op aanvraag verschillende cursussen worden verzorg door onszelf of een van onze leveranciers, waarvoor u zichzelf kunt aanmelden:

 • Slijpen van motorzaag ketting
 • Zelf onderhouden van mijn machine
 • Basistraining motorkettingzaag


Training onderhoud en werken met de motorkettingzaag
De motorkettingzaag is als gereedschap ontwikkeld voor de bosbouw, maar vindt op grote schaal toepassing in de groene sector, fruitteelt en steeds vaker op vrijwillig vlak.
Er zijn verschillende aspecten die van belang zijn voor een efficiënte en veilige inzet van de motorzaag. Door regelmatig onderhoud een juiste werkhouding en -techniek en vooral veilig werken minimaliseert u de kans op ongevallen en kunt u veel plezier beleven aan de ongekende mogelijkheden van een motorkettingzaag.

Voor wie is de cursus
Deze cursus is gericht op Stichtingen, Verenigingen, Brandweer en Bedrijven.
Er gelden bij het gebruik van een motorkettingzaag gelden Arbo-verplichtingen. Deze cursus, gericht op veilig en verantwoord gebruik van de motorzaag bij het vellen, biedt de mogelijkheden om daaraan te kunnen voldoen.

Inhoud
Tijdens de training worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

 • Herkennen, indelen en selecteren van diverse motorkettingzagen
 • Uitvoeren van het dagelijks en periodiek onderhoud aan kettingzagen
 • Veilig en ergonomisch werken met de kettingzaag.
 • Verhelpen van kleine storingen.
 • Beperken van emissie van brandstof en kettingolie naar het milieu
 • Praktische inzet van de motorkettingzaag, zoals Vellen, uitsnoeien en afkorten
 • Het werken met de motorkettingzaag binnen het kader van de flora en fauna wet


Studieduur & groepsgrootte
Trainingsduur:  2 avonden en 1 dagdeel praktijk
Groepsgrootte: min. 8 personen
Prijs: op aanvraag

Resultaat
Persoonsgebonden certificaat

Vereiste zaaguitrusting
Voor het volgen van deze training heeft u het volgende nodig:

 • kettingzaag voorzien van alle verplichte veiligheden
 • beschermende kleding bestaande uit: zaagbroek, handschoenen, zaagschoeisel (min. klasse I), helm met gehoorbescherming

Richtlijnen
Naast het doorlopen van de basistraining onderhoud en werken met de motorkettingzaag dient de cursist op de hoogte te zijn van de vigerende wet- en regelgeving ingevolge het Arbo-besluit  (Richtlijn Arbeidsmiddelen) in relatie tot het werken met de motorkettingzaag;

 • de Machinerichtlijn voor de motorkettingzaag;
 • de te stellen (wettelijke) veiligheidseisen aan de motorkettingzaag
 • de wettelijk verplicht te dragen persoonlijke beschermingsmiddelen